Klokočské a Betlémské skály

Výrazným útvarem přírodní rezervace Klokočské skály je skalní stěna nad vsí Klokočí v délce 2 km. Stezka vedoucí nad stěnou nabízí severní výhled na oblast Besedických skal a na horu Kozákov na východě. Se vsí je spojena upravenou skalní rozsedlinou Klokočské průchody. Kamenné schody vedoucí nahoru byly využívány již ve středověku, kdy tudy vedla kupecká cesta, jsou 70 metrů dlouhé a výška okolních stěn je až 20 metrů.

Jižním směrem se Klokočská kuesta svažuje a je rozčleněna roklemi s mnoha otvory a jeskyněmi. Největší jeskyně Postojna (Amerika) má rozměry 18 x 16 metrů a výšku 2,5 metrů. Do jeskyně ovšem vede vstupní otvor pouze o průměru 80 centimetrů.

Spustit virtuální prohlídku

Ukázka virtuální prohlídky. Použijte myš k ovládání pohybu obrázku.
Podívejte se také na další virtuální prohlídky z Klokočských skal.

This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.

Ve východní části Klokočských skal stojí ruiny hradu Rotštejn s vytesanými místnostmi a vstupní skalní bránou.

Západní oblast volně přechází do drobného skalního města Betlémské skály s vyhlídkovým útvarem Zdenčina skála poskytujícím rozhled do údolí Jizery dnes omezený vzrostlými stromy.

Příjezd

Z Turnova po silnici č. 283 odbočkou po místní silnici až do Klokočí. Parkovat lze v Klokočí nebo pod hradem Rotštejn.

Přístup

Na skalní masiv vede z Klokočí přes Průchody červená značka do Betlémských skal, nebo je možno jít po žluté k jeskyni Postojna, případně na druhou stranu na Rotštejn.

Klokočské a Betlémské skály - výhled na Kozákov

Klokočské skály - voštiny

Klokočské průchody

Klokočské průchody