Tiské stěny

Tiské stěny

Na západním okraji pískovcové tabule, na území CHKO Labské pískovce, leží malebné skalní město o výměře 99,56 ha pojmenované podle obce Tisá. Severně nad touto obcí se zvedá mohutná až 70 metrů vysoká hradba stěn, obrácených k jihu do otevřené krajiny s výhledem na České středohoří. V nejvyšším bodě dosahují Tiské stěny nadmořské výšky 613 metrů a v délce necelého kilometru na východ končí u restaurace Turistická chata. Za hradbou stěn se nachází labyrint skalních věží a jehel s voštinami, skalními okny a bránami. Celá oblast, rozlámaná sytémem navzájem kolmých puklin, vytváří hustou síť úzkých soutěsek a roklí se širšími prostranstvími, připomínající scenérie malého městečka s ulicemi a náměstíčky.

Spustit virtuální prohlídku

Ukázka virtuální prohlídky. Použijte myš k ovládání pohybu obrázku.
Podívejte se také na další virtuální prohlídky z Tiských stěn.

This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.

Historie

V dávných dobách bylo skalní bludiště opředeno řadou tajemných mýtů a pověstí. Do oblastí, kde dnes čile vzkvétá turistický ruch, se dříve lidé báli vkročit. O tomto místě se vyprávěla pověst o francouzském šlechtici Leduquinovi a zlých skřítcích, kteří sypou do kapes bludné koření, aby tak bylo zabráněno každému, kdo na toto území chtěl vstoupit bez doprovodu průvodce. Teprve koncem 18. století, kdy se začal měnit pohled člověka na přírodu, začala oblast Labských pískovců navštěvovat řada cestovatelů - zpočátku především básníci, šlechtici, malíři, či vědci. Rozvoj turistiky, jako nového způsobu trávení volného času a poznávání krajiny, tak výrazně změnil i život místních obyvatel. Vesnické obyvatelstvo zprvu hledělo s nedůvěrou na podivné návštěvníky, vstupující bez bázně do zakletých skal. Počáteční nedůvěra se však rychle rozplynula při vyhlídce na nové zdroje obživy a starousedlíci se přizpůsobili turistům, jak jen to bylo možné. Začali stavět hostince, turistické stezky, stánky nebo se nechávali najmout jako průvodci. Zákaz vstupu bez průvodce byl zrušen s ustanovením republiky v roce 1918.

Skalní město bylo postupně upravováno, vybavováno schůdnějšími cestami, na exponovaných místech zábradlími a postupně zpřístupňováno. Dnes slouží turistům dva značené okruhy, na které se dostanou po schodišti z obce Tisá od kostela sv. Anny.

Příjezd

po silnici č. 13 mezi Děčínem a Teplicemi, odbočka v Libouchci do Tisé. Parkoviště ve středu obce u kostela (GPS 50°47'9.09"N, 14°1'41.907"E), nebo u Turistické chaty na druhém konci skal (GPS 50°47'13.569"N, 14°2'24.331"E).

Přístup

Tiské stěny jsou přístupné celoročně, v sezóně se platí vstupné a parkovné.

Tiské stěny - skalní okno

Velké Tiské stěny

Tiské stěny - Zavalená rokle

Tiské stěny - skalní stěna