Informace o stránkách

Autorská práva
Tyto stránky jsou neoficiální a všechny informace zde udávané jsou bez záruky. Pokud není uvedeno jinak, je nositelem autorských práv fotografií, virtuálních prohlídek a ostatní grafiky Radoslav Kocián / SkalniMesta.cz
K jakémukoliv užití textů, obrázků, grafických prvků a dalších dat, uvedených či používaných na těchto webových stránkách, je třeba souhlas provozovatele.

Obsah stránek
Snažíme se, aby obsah těchto webových stránek byl vždy aktuální a informace hodnověrné a správné. Přesto se nedá vyloučit, že se na nich objeví chybné údaje a drobné nefunkčnosti. Předem děkujeme za připomínky k obsahu stránek, které je možno zasílat na e-mail: kocian@360stupnu.cz.

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.skalnimesta.cz jsou uvedeny také odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu a nenese jakoukoliv zodpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností.